Cevni izmenjevalci

Projektiranje in izdelava vseh vrst toplotnih izmenjevalec(hladilnikov, uparjalnikov, kondenzatorjev, itd) glede na namen uporabe. Glede na potrebe naročnika izdelamo potrebne preračune in izdelamo kompletne načrte z kosovnicami. Toplotni izmenjevalci se projektirajo in dimenzionirajo po standardu TEMA ali SIST EN 13445:2002 če ni drugače zahtevano.

Pošlji povpraševanje

Vsa proizvodnja sloni na izdelavi za znanega kupca oz. izdelava izdelka po zahtevanem projektu. Pri tem lahko uresničimo kakršnokoli zahtevo po kemični odpornosti, obliki, dimenziji in dodatni opremi (cevovodi, ventili, ostala zahtevana vgradnja oprema).

Galerija